Ansvarsområden

Pia:  Ansvarig för uppvisning

Mia: Klädansvarig

Anya: Hemsida

Cax: Revisor

Eivor: Revisorsuppleant

Valberedning

Marie-Louise

Kicki

Anitha

Marie

Copyright © 2014 Absolute Linedancers All rights reserved.