Ansvarsområden

Pia:  Ansvarig för uppvisning

Marie-Louise: Klädansvarig

Cicci: Hemsida

Mats: Revisor

Eivor: Revisorsuppleant

Valberedning

Jane

Copyright © 2014 Absolute Linedancers All rights reserved.